I am a sculptor, designer, and scenographer, and I create contemporary sculptures, installations, objects, videos, and drawings.

My artworks were presented, among others, in Monte-Carlo, London, Venice, Berlin, Paris, Cannes, Copenhagen, Amsterdam, Wien, or Budapest.

I realized dozens of international individual and collective exhibitions, with artists: Marina Abramović, Tracey Emin, Magdalena Abakanowicz. Banksy, Peter Weibel, Berlinde De Bruyckere, Erwin Wurm, Franz Ackermann, and others.

All over the world, I have realized projects not only in the field of art, but also design, fashion, advertising, stage design, and the entertainment industry.

One of my sculptures – „Look at Me (New Capitoline Wolf)” – premiered in London, was shown in many countries. As a sculpture-fashion icon, she was presented, among others, during Paris Fashion Week.

My other sculpture – „Spirit of Ecstasy” („Rolls Royce” sculpture) – was created with the support of Grażyna Kulczyk and the Art Stations Foundation.

My works are in private collections in Monaco, USA, France, Italy, Austria, Germany, Australia, UK, Poland, the Netherlands, Belgium, and many others.

I graduated from the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine (current name: University of the Arts Poznan), in Poznan, Poland.

Since 2016 I have been creating a duet with Kamila Tuszyńska, Ph. D.

flaga-wersja-polska-min

Tworzę współczesne rzeźby, instalacje, obiekty, rysunki, scenografie, wideo oraz teledyski.

Do tej pory moje prace były prezentowane głównie zagranicą m. in. w Monako, Londynie, Wenecji, Berlinie, Paryżu, Cannes, Wiedniu, Kopenhadze, Amsterdamie czy Budapeszcie.

Pokazywałem je również na wystawach w Polsce w miejscach takich jak, np. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, CK Zamek w Poznaniu, Bunkier Sztuki w Krakowie czy BWA Zielona Góra.

Zrealizowałem kilkadziesiąt międzynarodowych wystaw indywidualnych oraz zbiorowych z innymi artystami takimi jak: Marina Abramović, Tracey Emin, Erwin Wurm, Berlinde De Bruyckere, Banksy, Franz Ackermann, Magdalena Abakanowicz, Peter Weibel.

Jestem stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na całym świecie realizowałem projekty nie tylko z dziedziny sztuki, lecz także designu, mody, reklamy, scenografii i przemysłu rozrywkowego.

Jedna z moich rzeźb – „Look at Me (New Capitoline Wolf)” – miała swoją premierę w Londynie, następnie była pokazywana w wielu krajach.  Jako rzeźba-ikona mody prezentowana była m.in. podczas Paris Fashion Week.

Z kolei inna moja rzeźba – „Spirit of Ecstasy” (rzeżba „Rolls Royce”) – powstała przy wsparciu Grażyny Kulczyk i Art Stations Foundation.

Moje prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce i zagranicą, m. in. w Monaco, USA, Francji, Włoszech, Austrii, Niemczech, Australii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii.

Ukończyłem Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Od 2016 roku tworzę w duecie z dr Kamilą Tuszyńską – w jego ramach oboje zajmujemy się polską sztuką współczesną.

Creation is a form of exploration through action. It evokes creative energy, brings out ideas from the corners of the mind, twists a stream of consciousness. The practice developed over the years has created my unique language.

Paweł-Wocial