"3.0 Summer" (małe serce)

"3.0 Summer" (małe serce)

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

Rzeźba z zabawek „3.0 Summer” (małe serce) miała swoją premierę  w 2018 roku w Cannes podczas Salons d’art contemporain art3f.

jest mniejszą wersją wcześniej powstałej rzeźby „3.0” (duże serce), która premierę miała podczas Nord Art 2018 w Niemczech. Na niej też były prezentowane moje dwie inne prace: „Spirit of Ecstasy” oraz „Where Fake was Born (the New Venus of Willendorf)”, tej ostatniej, tak jak i „3.0” (duże serce) współautorką jest Kamila Tuszyńska.

Pojęcie Web 3.0 zakłada gromadzenie, dopasowywanie i udostępnianie danych w formie, ustrukturyzowanej zależnie od kontekstu.

Zabawki w rzeźbie są metaforą danych gromadzonych w dzieciństwie: wzorców i modeli zachowań, które, odpowiednio przetworzone, konstytuują dorosłą tożsamość. Mięsień sercowy, stworzony z tych zabawek, nieustannie pompując przetwarza wzorce, a następnie, poprzez aorty, rozprowadza po całym organizmie.

Chrom jest nie tylko alegorią chłodu emocjonalnego, lecz przede wszystkim jawi się jako substancja stanowiąca o instynktownych codziennych zachowaniach, będących często poza percepcją jednostki.

Tradycyjna relacja jednostka – technologia w rzeźbie „3.0 Summer” zostaje zdekonstruowana: to nie jednostka kontroluje technologię, ale technologia kontroluje jednostkę. Na postrzeganie rzeczywistości wpływa chrom, generowany przez nieuświadomione wzorce. Tym samym koło się zamyka, bowiem skoro świadomość jest zarażona technologią, trudno ją wyabstrahować i podać autoanalizie.

Rzeźba z zabawek 3.0 stanowi hybrydę równie organiczną, co technologiczną – od jednostki zależy, czy dopuści do swojej świadomości istnienie produktu wzorców z dzieciństwa, a w konsekwencji zadecyduje o stopniu ingerencji technologii w organizm.

Wystawy:

Salons d’art contemporain art3f, Cannes, Francja, 2018