"3 R (Reduce, Reuse, Recycle)". Abiekt

"3 R (Reduce, Reuse, Recycle)". Abiekt

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

Włosy, w pierwotnym kontekście, mogą być fetyszem (trichofilia). Ścięte to abiekt, nic niewarty odpad, bezużyteczna i pozbawiona znaczenia kulturowego oraz fizycznego materia. Te organiczne szczątki podczas procesu kreacji artystycznej, wychodząc poza obszar zwykłej przedmiotowości, nabierają cech wyjątkowości, stają się fetyszem. 

Coś staje się Niczym, a potem ponownie Czymś, jednak Czymś innym niż pierwotne Coś. Zachodzący proces semantyzacji – desemantyzacji –  resemantyzacji jest porównywalną z zasadą 3R: Reduce, Reuse, Recycle, bowiem następuje swoisty recycling znaczenia. Nadanie formy i znaczenia resztkom zmienia status ontologiczny abiektu, a ostatecznie i sposób interpretacji. Przedmiot bez nazwy, pozbawiony znaczenia zyskuje nowe znaczenie i zostaje przekształcony w dzieło sztuki. 

Wystawy:

„Fetysz”, Miejskie Galerie UAP, Poznań, Polska, 2017