"Girl" ("Dziewczynka")

"Girl" ("Dziewczynka")

Dziwna rzeźba, która wzbudza wiele kontrowersji. Nogi w kolorowych dziecięcych rajtuzach, ze względu na kolor są kulturowo przypisane dziewczynce, natomiast budowa ciała może wskazywać na chłopięcy tors. 

Podstawa symbolizuje wszystkie ograniczenia historyczne, rodzinne, kulturowe, narzucane odgórnie wartości, które trzymają jednostkę przy ziemi, kształtując ją wedle swoich założeń.

To ograniczenia nie pozwalają ruszyć się z miejsca, zrobić kroku do przodu.

To one nie pozwalają wyjść poza strefę komfortu, wpajanych od małego stereotypów i pozornie oczywistych założeń typu: jeśli dziewczynka, to lubi różowy kolor, jeśli chłopczyk, to nie lubi różowego.

Jeśli uda się wyswobodzić z tych ograniczeń, zerwać ze wszystkim, w końcu można zacząć żyć według swoich wartości i realizować własne marzenia.

Wystawy:

Art Market Budapest 2017, Budapeszt, Węgry