"The Hummingbird" (Koliber)

Pawel-Wocial-Koliber-rzezba-z-parafiny

"The Hummingbird" (Koliber)

Rzeźba z parafiny „Koliber” („The Hummingbird”) oscyluje wokół zagadnienia, w jak wielkim stopniu wewnętrzny  obraz siebie (self-image) jest wynikiem sposobu, w jaki człowiek siebie postrzega.

Odpowiedź na pytanie: „Kim wierzysz, że jesteś?” ma wpływ na każdą decyzję i działanie, żyjemy na miarę własnego wyobrażenia o sobie.

Presja społeczna i oczekiwania społeczne są tak wysokie, że koliber, ptak o najszybszej przemianie materii w przyrodzie, chcąc im sprostać, z nadmiaru stresu patologicznie przytył. Ma symptomy wszelkich dolegliwości i chorób związanych z chorobliwą otyłością.

Drugim ważnym aspektem poddanym refleksji w tej rzeźbie z parafiny jest symptomatyczna we współczesnej kulturze kategoria braku i nadmiaru. 

Pawel-Wocial-The-Hummingbird-Koliber-rzezba-z-parafiny-szkic

Wystawy:

Watou Art Festival, Belgia, 2015