"Misreflection" (obiekt malarski)

Pawel-Wocial-Kamila-Tuszynska-Misreflection-sculpture-painting

"Misreflection" (obiekt malarski)

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

„Misreflection” to obiekt malarski znoszący granicę między tradycyjnym podziałem na malarstwo i rzeźbę, eksploatujący możliwości obu dziedzin sztuki. 

Rzeźbie odebrana zostaje jej prymarna właściwość, czyli trójwymiarowość, ponieważ staje się obiektem wtopionym w pewną płaszczyznę. Malarstwo zostaje pozbawione medium, farb i procesu twórczego. „Obraz” powstaje jako samoistny wynik reakcji chemicznych zachodzących podczas zatapiania „rzeźby” w żywicy.

„Misreflection” to próba degradacji zarówno malarstwa, jak i rzeźby do zera, co jest stanowiskiem charakterystycznym dla współczesności. Można zakwestionować wszystkie wartości i budować je od nowa, jednocześnie zachowując już istniejącą terminologię.

Wystawy:

„Mów do mnie zabawkami”, Sarapata Art Gallery, Warszawa, Polska, 2018

Pawel-Wocial-Kamila-Tuszynska-Misreflection-sculpture-painting