"Propeller" (video)

"Propeller" (video)

Video dokumentujące instalację – moją ruchomą rzeźbę „Propeller„, obracające się śmigło równie organiczne, co techniczne, pokazywaną podczas wystaw w Warszawie oraz w Wiedniu.