"Stru-ctu-re" instalacja site-specific

"Stru-ctu-re" instalacja site-specific

„Stru-ctu-re” to instalacja site-specific prezentowana w galerii Inner Space. Początkowo widzom trudno rozpoznać, gdzie przestrzeń się zaczynała, a gdzie kończyła. Elementy instalacji – fragmenty cegły i sufitu – podszywają się pod przestrzeń, w której zostały umieszczone. Ich fragmentaryczność, niekompletność pozwala zobaczyć, co kryje się wewnątrz konstrukcji, w strukturze. Okazuje się, że są to kolumny, a w słupach i stropie znajduje się woda, co tłumaczy wysoką wilgotność w piwnicy.

„Stru-ctu-re” to mój projekt dyplomowy realizowany w Pracowni rzeźby prof. Wojciecha Kujawskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jako instalacja site-specfic „Stru-ctu-re”  wykorzystuje przestrzeń i  eksponuje procesy kształtowania amorficznego oraz budowania struktur dla tego, co jest płynne i nieuchwytne.